Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Doel
Meer en meer wordt er een beroep gedaan op de hulp en inzichten van onze spirituele en/of paranormale consulenten. Weet dat het doel dan ook is om een betrouwbaar, professioneel en kwalitatief zeer hoogwaardige spirituele handreiking te zijn voor vele mensen.
©Mireille Online streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit van haar diensten!

Aansprakelijkheid
Medium Mireille van  ©Mireille Online is gevrijwaard van aanspraken door derden. Mocht u een gegronde klacht hebben, vul dan het klachtenformulier in of stuur een email met toelichting van uw klacht. Alle klachten worden vertrouwelijk en serieus behandeld.

Er kunnen geen rechten aan onze spirituele adviezen worden ontleend. Het consult impliceert paranormale en spirituele ingevingen en u verkiest zelf hoeveel waarde u aan de gegeven inzichten en adviezen hechter wat u ermee verkiest te doen.

Wanneer u gebruik maakt van de spirituele telefonische of e-mail consulten/diensten van Medium Mireille van   ©Mireille Online gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. En bent u op de hoogte dat u op geen enkele wijze Medium Mireille aansprakelijk kunt stellen voor consult.

Schadevergoeding
Medium Mireille ©Mireille Online zal geen schadevergoeding uitkeren naar aanleiding van gegeven adviezen of ‘toekomstvoorspellingen’. U blijft zoals hierboven ook beschreven staat, te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw keuzes en uw eigen leven. Mireille Online retourneerd dan ook geen geld van consultkosten (telefonisch of emailconsult), daar er in deze sprake is van een geleverde spirituele dienst en verkoop van een product niet van toepassing is.

Garantie
Een telefonisch spiritueel-, paranormaal- of coachings-consult is slechts een momentopname van het proces waarin u op dat moment verkeert. Aangezien er op dat moment wordt gekeken of ‘inzichtelijk wordt ingevoeld’ kan Medium Mireillevan ©Mireille Online geen enkele garantie bieden met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. Daarnaast maakt uzelf de keuzes die uw toekomst beïnvloeden en bepalen.

Huisarts / specialist
Er wordt te allen tijde geadviseerd een (huis)arts of specialist te consulteren. Mireille zal u nooit adviseren een huisarts/specialist of psycholoog/psychiater buiten te sluiten.
Medium Mireille van  ©Mireille Online verstrekken geen medische adviezen.

Mireille Online gaat er van uit dat u zelf zo verstandig bent om nooit bepaalde zaken zonder (huis)arts of andere specialist te beslissen of deze buiten te sluiten en verzoeken u dringend dit ook niet te doen. Doet u dit wel, dan bent u zelf verantwoordelijk voor uw keuze.

Zwijgplicht
Als Medium heeft Medium Mireille zwijgplicht en zwijgplicht en hecht grote waarde aan het vertrouwen tussen u en haar. Discretie is gegarandeerd.

Mocht u gebruik willen maken van een e-mailconsult of opname consult is het niet toegestaan uw consulten te publiceren, kopiëren, verveelvoudigen d.m.v. fotokopie of deze openbaar te maken zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben gevraagd en ontvangen van de betreffende consulent via het emailadres via contact@mediummireille.nl  ©Mireille Online


Boekingen
:
Als wij (Puur Medium®) geboekt worden voor evenementen, speciale gelegenheden dient 50% van de offerte vooraf betaald te zijn, zie offerte die ontvangen is en 50% achteraf zie daarvoor offerte datum –>Alle voorwaarden die van toepassing zijn op het telefonisch consulteren gelden ook voor consulenten die namens Puur Medium gegeven worden buiten onze telefonische diensten.

 

Intellectuele eigendom
Niets van deze site mag worden overgenomen of worden gekopieerd, zonder vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van M.M.W.van Rijn – Medium Mireille/®Puur Medium van ©Mireille Online Het auteursrecht en merkrecht van ®Puur Medium van ©Mireille Online behoort toe aan ®Puur Medium van ©Mireille Online. Op grond van Merkrecht,  Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Vriendelijk dank voor uw aandacht!

Namens Mireille van Rijn van ©Mireille Online,

Mireille van Rijn
te Pijnacker
K.v.Knr.:60431423
Datum:16-06-2014